Máy giặt lồng nghiêng

Panasonic NA-V60A1WPQ

Panasonic NA-V60A1WPQ
Giá bán: Liên hệHãng sản xuất PANASONICKiểu máy giặt Máy giặt lồng nghiêngKhối lượng giặt 6kgTốc độ vắt tối đa 900 vòng/phútChế độ giặt• Giặt ...

Sanyo ASW-U700VT

Sanyo ASW-U700VT
Giá bán: Liên hệHãng sản xuất SANYOKiểu máy giặt Máy giặt lồng nghiêngKhối lượng giặt 7kgTốc độ vắt tối đa 840 vòng/phútDung tích thùng chứa ...

Sanyo F80NTH

Sanyo F80NTH
Giá bán: Liên hệHãng sản xuất SANYOKiểu máy giặt Máy giặt lồng nghiêngKhối lượng giặt 8kgTốc độ vắt tối đa 840 vòng/phútLượng nước tiêu thụ ...

Sanyo ASWU850HT

Sanyo ASWU850HT
Giá bán: Liên hệHãng sản xuất SANYOKiểu máy giặt Máy giặt lồng nghiêngKhối lượng giặt 8.5kgTốc độ vắt tối đa 840 vòng/phútChế độ giặt • ...

Sanyo ASW-U850HT

Sanyo ASW-U850HT
Giá bán: Liên hệHãng sản xuất SANYOKiểu máy giặt Máy giặt lồng nghiêngKhối lượng giặt 8.5kgTốc độ vắt tối đa 840 vòng/phútDung tích thùng chứa ...

Sanyo F780TH

Sanyo F780TH
Giá bán: Liên hệHãng sản xuất SANYOKiểu máy giặt Máy giặt lồng nghiêngKhối lượng giặt 7.8kgTốc độ vắt tối đa 840 vòng/phútLượng nước tiêu thụ ...

Sanyo U780HTN

Sanyo U780HTN
Giá bán: Liên hệHãng sản xuất SANYOKiểu máy giặt Máy giặt lồng nghiêngKhối lượng giặt 7.8kgTốc độ vắt tối đa 840 vòng/phútLượng nước tiêu thụ ...

Sanyo F680HTH

Sanyo F680HTH
Giá bán: Liên hệHãng sản xuất SANYOKiểu máy giặt Máy giặt lồng nghiêngKhối lượng giặt 6.8kgTốc độ vắt tối đa 760 vòng/phútLượng nước tiêu thụ ...

Sanyo U780HTS

Sanyo U780HTS
Giá bán: Liên hệHãng sản xuất SANYOKiểu máy giặt Máy giặt lồng nghiêngKhối lượng giặt 7.8kgTốc độ vắt tối đa 840 vòng/phútLượng nước tiêu thụ ...